Spørsmål & svar

Kan wire på fallblokker ligge over en kant? 

 • Ikke med mindre det er spesifikt opplyst på fallblokken. Du kan risikere at dette skaper slitasje på wire og at den kan ryke. 

Kan vi ha 2 personer på en fallblokk?

 • Nei (Det skal alltid stå info på utstyret om maks antall brukere) 

Kan vi bruke lastestropper som forankring? 

 • Nei. Selv om de kan holde opptil flere tonn er de ikke godkjent for bruk til å sikre mennesker. Det må brukes stropper som er godkjent for dette, eksempelvis Gantic Båndslynge AZ900

Tåler utstyret vann? 

 • Dette varierer, og det meste av utstyret vil tåle å bli vått. Det som er essensielt for å få så mye ut av levetiden på produktene som mulig (og ikke minst for å opprettholde sikkerheten) er selvsagt vedlikehold og oppbevaring. Personlig verneutstyr skal transporteres i emballasjer som beskytter det mot skade eller vann, for eksempel i poser laget av impregnert stoff eller i kofferter/esker av stål eller plast.

Hvordan vasker vi utstyret? 

 • Personlig verneutstyr skal rengjøres slik at utstyrets materiale (råvarer) ikke skades. Tekstilmaterialer (bånd, line) rengjøres med milde vaskemidler. Rengjøres manuelt eller i vaskemaskin. Skylles grundig. Falldempere skal kun rengjøres med en fuktig klut. Falldempere skal ikke dypes i vann. Plastdeler rengjøres kun med vann. Utstyret som er blitt våt under bruk eller rengjøring må tørkes grundig i naturlige forhold, vekk fra varmekilder. Metalldeler og mekanismer (fjærer, hengsler, låser osv.) kan av og til smøres lett for å forbedre funksjon.

Hvordan oppbevarer vi utstyret? 

 • Personlig verneutstyr skal oppbevares løst pakket, på et godt ventilert, tørt sted, beskyttet mot lys, UV-stråling, støv, fukt, skarpe gjenstander, ekstreme temperaturer og etsende stoffer

Må utstyret kontrolleres? 

 • Etter hver 12-måneders bruk skal fallblokken tas ut av drift for en grundig fabrikkontroll. Kontrollen kan kun utføres av utstyrets produsent eller dens autoriserte representant. Ved fabrikkontroll skal en ny levetid og kontrolldato fastsettes.

Når skal man slutte å bruke utstyret?

 • Fallblokken må umiddelbart tas ut av drift hvis det er tvil om dens tilstand eller funksjon. Enheten kan først brukes igjen etter att produsenten eller dens autoriserte representant utfører en grundig kontroll og utsteder en skriftlig attest. Fallblokken skal tas ut av drift og sendes til produsenten eller dens autoriserte representant for en grundig kontroll hvis den har vært brukt til å stoppe et fall. Eventuelle reparasjoner eller vedlikehold kan kun utføres av produsenten eller dens autoriserte representant.

Er alle produkter CE merket? 

 • Ja. 

Er det begrenset levetid på forskjellige produkter? 

 • Enheter i tekstil kan brukes i opptil 10 år fra produksjonsdato, mens enheter i metaller kan leve så lenge de består årskontroller. 
  VIKTIG: Levetiden beror på intensiteten av bruk og miljøforhold. Hvis enheten brukes under vanskelige forhold, på steder med skarpe kanter, ekstreme temperaturer eller etsende stoffer, kan det være nødvendig å ta den ut av drift selv etter én gangs bruk.

Kan fallblokker og liner festes på alle kroker på seler og belter? 

 • Nei. Det skal kun brukes koblinger som er merket på selen. Les igjennom brukermanualen og gjør deg kjent med utstyret før bruk. Feil innfestning kan føre til kvelning, fall, klemskader og andre skader. 

Under hvilket arbeid er det påbudt med fallsikring?

 • Ved arbeid i høyde med fare for fall skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Arbeid i høyder på over 2 meter skal alltid sikres ved bruk av fallsikringsutstyr.

Hva er en standard (EN)? 

Europeiske standarder (EN) utvikles og godkjennes av den europeiske standardiseringsorganisasjon CEN. Europeiske standarder gjelder automatisk i alle medlemslandene og i Norge fastsettes de løpende som NS-EN-standarder. Standardene er utviklet som følge av behov i markedet og om lag 30 prosent av standardene er utviklet på oppdrag fra EU for å utdype krav i direktiver eller forordninger. Det betyr at det finnes strenge krav til det forskjellige utstyret som skal brukes for arbeid i høyden. Alt vårt utstyr er merket med den korrekte standarden (se hvert produkt for korrekt informasjon). 

Noen av de mest relevante standarder:

Standard Beskrivelse
CEN/TS 16415 Personlig fallsikringsutstyr – Forankringsanordninger – Anbefalinger for forankringsanordninger for bruk av mer enn én person samtidig
EN 12195-2 Lastsikringsutstyr på bilkjøretøyer – Sikkerhet – Del 2: Sikringsutstyr laget av kunstfiber
EN 12278 Klatreutstyr – Trinser – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
EN 12841 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Tilkomstteknikksystemer – Justeringsanordninger for tau
EN 13001 Kraner – Generell konstruksjon
EN 13414 Ståltauslings – Sikkerhet
EN 1492-1 Tekstilslings – Sikkerhet – Del 1: Spesifikasjon for flatvevde båndstropper, laget av kunstfiber, for generell bruk
EN 1492-2 Tekstilslings – Sikkerhet – Del 2: Spesifikasjon for rundslings, laget av kunstfiber, for generell bruk
EN 1496 Redningsutstyr – Heisemekanismer for redning
EN 1497 Personlig verneutstyr mot fall – Redningsseler
EN 1498 Redningsutstyr – Redningsløkker
EN 15011 Kraner — Bro-/travers- og portalkraner
EN 1891 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Semistatiske strømpetau
EN 341 Personlig fallsikringsutstyr – Nedfiringsutstyr for redning
EN 353-1 Personlig fallsikringsutstyr – Selvlåsende glider med føring – Del 1: Selvlåsende glider med stiv føring
EN 353-2 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Del 2: Selvlåsende glider på fleksibel føring
EN 354 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Forbindelsesliner
EN 355 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Falldempere
EN 358 Personlig verneutstyr for arbeidsposisjonering og sikring mot fall fra høyder – Belter og stropper for arbeidsposisjonering eller støtte
EN 360 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Selvstrammende fanganordninger
EN 361 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Kroppsseler
EN 362 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Koblingsstykker
EN 566 Fjellklatringsutstyr – Slynger – Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder
EN 795 Personlig fallsikringsutstyr – Forankringsanordninger
EN 813 Personlig verneutstyr mot fall fra høyder – Sitteseler