Kontakt oss

Christian Rømsing
Ansvarlig for fallsikring

Gantic satser på suksess gjennom ansvar:

Som et ansvarlig selskap har vi i Gantic stor respekt for kundene våre, leverandører, ansatte, samfunn og miljø.
Dette mener vi er selve grunnlaget for et vellykket og bærekraftig samarbeid.

Gantic fallsikringsutstyr dekker alle behov. 

  • Vi leverer fallsikringsutstyr til oljeindustrien, båter, flyplasser, grossister, arborist og trefellere, malere, verksted, rederi og mange flere. 
  • Vi leverer både portable og permanente systemer.
  • Vi utfører årskontroll og reparasjoner på de fleste merker.
  • Vi har kursing i fallsikring og kontrollørkurs.

Hver dag er det flere som risikerer fallulykker på jobb. Flere hendelser og nesten-ulykker skjer hver dag på arbeidsplasser over hele Norge knyttet til arbeid i høyden. Fall fra høyder er en av de største årsakene til dødsulykker i arbeidslivet for bygningsarbeidere. For å forebygge at hendelser som dette skjer er fallsikring og opplæring i bruk av fallsikring helt avgjørende. Alle arbeidstakere, ledere og veiledere bør være klar over farene ved å jobbe i store høyder, og hva de kan gjøre for å hindre at ulykker skjer. Ikke bare det, fallsikring er lovpålagt når man arbeider i høyder over 2 meter.

Fall kan forebygges på en rekke forskjellige måter. Dette kan være rekkverk, fotlister og andre barrierer som har vist seg effektive og kan brukes til å forebygge fall. Men i tilfeller der rekkverk, fotlister, eller andre barrierer ikke vil fungere skal arbeidere være iført godkjent personlig fallsikringsutstyr eller posisjonerings-utstyr.

Personlig fallsikrings-utstyr

Personlig fallsikringsutstyr er konstruert for å hindre en arbeidstaker i et fall. Et fallsikringssystem består av en forankring, sikrings-line, falldemper og en full kroppssele eller et posisjonerings belte.

Hver gang du trenger å bruke fallsikring på arbeidsplassen, må du passe på at du bruker riktig utstyr, og at det er i god og stand. Arbeidsgiver eller den han bemyndiger skal sørge for at det foreligger en plan for sikring av arbeidstaker ved arbeid i høyden, dette er en av grunnene til at opplæring er så viktig. Ikke bare for dem som bruker fallsikring men også de som planlegger arbeidet.

Arbeidstakere som har fått en grundig opplæring i bruk av fallsikring vil ha en mye bedre forståelse av hva som skal til for å forhindre fall og fallulykker på en arbeidsplass. Fallsikring er ikke bare noe som loven krever, men det vil også redde liv og skape en trygghet blant arbeiderne.