Datokasse

Produkter som er gode som ny, men som har blitt liggende litt for lenge på hyllen. 

Tekstilprodukter har en levetid på 10 år fra produksjonsdato med forbehold om at de består årskontroll. 

Produkter som er hovedsakelig laget av metaller har ikke utløpsdatoer med forbehold om at de består årskontroll.